De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd.

Producten dewelke op maat werden ontworpen vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. Gedacht kan worden in casu aan parfum(aanbiedingen) welke op maat werd(en) samengesteld.

Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave.